Chuyên mục: Mẫu văn phòng

Thiết kế văn phòng Scality tại Paris

Thiết kế văn phòng Scality tại Paris

Mobilitis đã có được một thiết kế văn phòng chuyên nghiệp mới cho công ty Scality , nằm ở Paris, Place de la Madeleine. Scality phải đối mặt với một sự gia tăng lực lượng lao động, họ …