Thiết kế văn phòng Scality tại Paris

Mobilitis đã có được một thiết kế văn phòng chuyên nghiệp mới cho công ty Scality , nằm ở Paris, Place de la Madeleine.

Scality phải đối mặt với một sự gia tăng lực lượng lao động, họ đã mời Mobilitis để thiết kế và chuyển đổi cơ sở mới của mình, quản lý các công trình xây dựng và lựa chọn các đồ nội thất cho trụ sở mới cho văn phòng trong 2 tầng của một tòa nhà.

Chúng tôi thiết kế các không gian để tạo ra một môi trường hòa bình và khuyến khích hợp tác và sáng tạo giữa các nhân viên. Chúng tôi muốn thể hiện tinh thần của Scality, trong việc bố trí và sắp xếp các đồ nội thất. Những màu sắc chúng tôi cũng chọn để phản ánh biểu tượng của văn phòng Scality.

Dưới đây là mẫu thiết kế đẹp cho văn phòng:

scality-office-design-1
scality-office-design-2
scality-office-design-3
scality-office-design-4
scality-office-design-5
scality-office-design-6
scality-office-design-7
scality-office-design-8
scality-office-design-9
scality-office-design-11
scality-office-design-12
scality-office-design-12
scality-office-design-12
scality-office-design-12