Tại sao người Nhật thích mặc Kimono?

Tại sao người Nhật thích mặc Kimono?

Tại sao người Nhật thích mặc Kimono? Hoà Phục (quần áo Nhật Bản) là trang phục truyền thống của người Nhật Bản, người Nhật gọi nó là Kimono. Ở Nhật Bản, Kimono xuất hiện cho …
Lễ hội Carnavan do đâu mà có?

Lễ hội Carnavan do đâu mà có?

Lễ hội Carnavan do đâu mà có? Carnavan là lễ hội truyền thống của nhân dân châu Âu và châu Mỹ. Ở một số nước châu Âu và châu Mỹ, ngoài lễ hội Noel ra, …