Thiết kế văn phòng Unispace tại Seattle

Unispace đã phát triển một thiết kế văn phòng mới cho các hoạt động của công ty họ ở Seattle, Washington. Văn phòng Seattle linh hoạt của chúng tôi ôm trọn tâm hồn của Pacific …
Thiết kế văn phòng Adjustable tại Lombard

Thiết kế văn phòng Adjustable tại Lombard

Công ty Whitney Architects đã có thiết kế nội thất văn phòng mới cho công ty Adjustable nằm ở Lombard, Illinois. Adjustable Forms có cơ sở hiện tại nằm ở Lombard, IL. Nó bao gồm 12 văn phòng …